مرنا کلاک

با استفاده از نرم افزار ثبت ساعت کاری ( مرنا کلاک ) مدیریت کاملی بر روی ورود و خروج شرکت خود داشته باشید.

ثبت ساعت کاری – ساخت شیفت سفارشی و …

گاوصندوق هتلی

گاو صندوق های هتلی مرنا (مرنا باکس) بهترین انتخاب برای در امان نگاه داشتن اشیاء با ارزش شما از دست سود جویان و شبکه های معاند.

ماشین کوبنده

وسیله ای برای کسب درآمد بیشتر در هر مکان و به صورت تمام وقت

با استفاده از نرم افزار ثبت ساعت کاری ( مرنا کلاک ) مدیریت کاملی بر روی ورود و خروج شرکت خود داشته باشید.