راهنمای کاربری صندوق های سری راویس

اجزاء و متعلقات

تمامی صندوق های سری راویس شامل یک سری متعلقات مشترک هستند که شامل موارد زیر می باشد :

  1. رول بولت
  2. کلید مکانیکی
  3. قفل 
  4. نمایشگر
  5. صفحه کلید
  6. کفی پارچه ای
توجه کنید که اجزاء و متعلقات ممکن است نسبت به مدل صندوق یا بنا به درخواست مشتری تغییر کند

تعریف رمز برای دستگاه

رمز کاربر در حالت باز بودن درب صندوق تعریف می گردد. برای تعریف رمز کاربر جدید، حین باز بودن درب صندوق، رمز دلخواه 3 تا 6 رقم وارد شود و پس از آن کلید مربع (#) زده شود.

تذکر : رمز کاربر پیش فرض کارخانه 123456 می باشد.

رمز مادر بصورت خاص برای صندوق تعریف می شود و در صورت استفاده از آن رمز کاربر پاک شده و رمز 123456 جایگزین آن می‌شود. ورود رمز مادر حالت زبانه های دستگاه را از باز به بسته و بالعکس تغییر می دهد.

ابتدا کلید * را فشار داده پس از 6 ثانیه دستگاه با نشان دادن عبارت AD منتظر ورود رمز مادر می‌شود.

تذکر : رمز مادر پیش فرض دستگاه رمز 123456 می باشد

می‌بایست به وسیله ی رمز مادر فعلی درب باز شود (یعنی از حالت CLOSE به حالت OPEN درآید.) در این حالت صندوق به کاربر 6 ثانیه فرصت می‌دهد تا با فشار دادن کلید ریست داخلی دستگاه و نگاه داشتن آن به مدت 6 ثانیه وارد حالت تغییر رمز شود، این حالت پس از نمایش عبارت PASS فعال می گردد. تذکر:مدت زمان انتظار دستگاه برای رمز جدید 6 ثانیه می باشد.

نمایش رمز بر روی نمایشگر

به طور کلی به دو صورت می توان نمایشگر صندوق را تنظیم کرد

نمایش فعال

فشردن اعداد صفحه کلید با نمایش عدد مربوطه روی نمایشگر همراه می شود.

نمایش پنهان

فشردن اعداد صفحه کلید با نمایش خط‌فاصله‌ ( _ ) روی نمایشگر همراه می شود

تغییر حالت نمایش بوسیله فشردن کلید * وقتی نمایشگر خاموش است، انجام می شود . نمایش عبارت HID نمایانگر حالت پنهان و نمایش عبارت NO HID نمایانگر حالت فعال است.

سیستم هشدار صندوق

سیستم هشدار در زمانیکه درب صندوق بسته است فعال می شود. فشردن کلید ریست داخلی یا تحریک سیستم تشخیص لرزش منجر به ایجاد حالت هشدار می شود. در این حالت تا 3 بار کاربر با ERROR5 به همراه 5 بوق ممتد مواجه می شود ، پس از مرتبه چهارم سیستم به حالت آژیر وارد می شود و کاربر با ERROR6 و 4 دقیقه هشدار با صدای بوق مواجه است.( در سیستمهای سفارشی ERROR6 منجر به فعالیت آژیر خارجی می شود.) خروج از حالت هشدار با وارد کردن رمز صحیح انجام می شود.

تغذیه صندوق

باتری ( تغذیه داخلی )

در پشت درب صندوق، جاباتری 4 تایی مخصوص باتری قلمی(AA) قرار دارد. بهتر است از باتری ALKALINE به علت عمر بیشتر و کیفیت بالا استفاده شود.درگاه USB ( تغذیه خارجی )

در سمـت راسـت صفـحـه‌کلـید یـک درگــاه MICRO USB2.0 قـرار دارد. لــذا می توان با اتصال شارژر گوشی‌های هوشمند با خروجی 5 ولت یا با استفاده از پاور بانک، جریان صندوق را تأمین کرد. صندوق مرنا مجهز به سیستم پیشرفته محافظت از جریان‌ است و از همین رو، می‌توان با اتصال گوشی هوشمند مجهز به فناوری OTGبه درگاه ذکر شده، از آن به عنوان تأمین کننده اضطراری تغذیه دستگاه بهره برد.

باز و بسته کردن صندوق

باز کردن درب صندوق

در این روش برای باز کردن درب صندوق از رمز های الکترونیکی تعریف شده برای صندوق استفـاده می شـود. رمـز کاربر یـا رمز مــادر وارد و سپـس کلیـد مربع فشـار داده شـود.

تذکر: در صورتیکه مکانیزم حین بازکردن درب درست عمل نکند کاربر با ERROR3 مواجه می شود.

برای گشـودن مکانیکی صنـدوق می بایسـت ابتـدا با اندکـی فشـار به سمـت چپ، کاور محافـظ نمایشـگر را به صورت کشویی خارج شـود تا محـل ورود کلـید مشـخص شـود. سپس کلید تا انتها در شیار قفل قرار گیرد و در جهت عکس حرکت عقربـه های ساعـت 90 درجه چرخانده شود تا زبانه ها آزاد و درب صندوق باز شود.

بستن درب صندوق

با توجه به سیستم ((دَرپَران)) در مکانیزم درب صندوق، ابتدا درب صنـدوق را کاملاً در حالت بسته قرار داده و سپس رمز کاربر وارد و پس از آن کلیـد مربـع (#) زده شود. در انتها برای حصول اطمینان از بسته شدن می بایست عبارت CLOSEبه نمایش درآید.

تذکر 1: در صورت وجود مانع برای مکانیزم، کاربر با کدخطای ERROR2 مواجه می شود. سیستم الکترونیکی صندوق تنها سه مرتبه برای حذف مانع و بستن درب تلاش می کند.

تذکر 2: دقت شود که در صورت استفاده از رمز مادر برای بستن درب، رمز کاربر به رمز پیش فرض 123456 تغییر می‌کند.

تذکر 3 : در مواقعی که کاربر نیازی به تغیـیر رمز قبلـی که برای دستگـاه تعریـف کـرده است ندارد کافی است برای بستن درب صندوق فقـط کلـید مربع را فشار دهد تـا درب صندوق با همان رمز قبلی بسته شود.

راهنمای کد های Error

ERROR1 : رمز به اشتباه وارد شده است
ERROR2 : برای بسته شدن درب، مانعی وجود دارد
ERROR3 : برای باز شدن درب،مانعی وجود دارد
ERROR4 : درب به صورت غیرمجاز باز شده است
ERROR5 : فعال شدن سیستم هشدار صندوق
ERROR5 : فعال شدن سیستم هشدار صندوق
4603 445 913 98+
فارسی